Vizyonumuz;

Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak sürdürülebilir çevre ve geri dönüşüm anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması noktasında, çalışanlarına, vatanına, milletine, Türk toplumuna değer katarak milli sermayeyi korumak ve e-atık geri dönüşümünde lider bir firma olmaktır.

Misyonumuz:

Çevreyi korumak,
Gelecek nesiller için daha temiz bir dünya bırakmak,
Milli sermayeyi koruyarak ülke ekonomisine destek sağlamak,
Doğal kaynaklara sahip çıkmak,
Ülkemizde sürdürülebilir çevre ve geri dönüşüm anlayışının kazanılmasını sağlamak.